Sıtma Hastalığı Sıtma tropikal kuşakta yaygın olan bir hastalıktır, buna neden olansa kandaki alyuvar hücrelerine ve karaciğere yerleşen bir grup parazittir. Bu parazitler (protozoa) plasmodium grubuna dahildir ve