Multiple skleroz (MS)

Multiple skleroz (MS)

Beyindeki ve omurilikteki birçok sinir hücresi miyelin adı verilen ve yağlı bir maddeden oluşan bir kılıfla yalıtılmıştır. Miyelin, sinirler boyunca sinyalleri hızlandırır. Multiple sklerozda bu miyelin kılıfı hasar görür. Bu durum, bağışıklık sistemindeki normal olmayan bir aktiviteden kaynaklanır. Tetikleyici bir enfeksiyon olabilir, ancak genetik faktörlerin de rolü vardır. Bu hastalıkta sinir hücreleri düzgün biçimde görev yapamaz. Bazı vakalarda, steroitler ve beta-interferon ilaçlarının kullanımıyla şiddeti ve tekrarlama sıklığı azaltılabilmişse de, hastalığın uzun dönem tedavisi yoktur.

İŞARET VE BELİRTİLERİ
► Kollar ve bacaklarda güçsüzlük ve/veya uyuşukluk.
► Koordinasyon kaybı.
► Sık idrara çıkma bazen idrarı tutamama.
► Bulanık görüş.
MS belirtileri, 20 yaşın üstündeki gençlerde gelişme eğilimi gösterir. Bu hastalığın iki temel biçimi vardır. En yaygın olanı ataklar ve gerilemelerle devam eden biçimidir; iyileşme dönemini takiben güçten düşüren sık ataklar görülür. Zamanla atak dönemini takip eden iyileşme tam sağlanamaz ve güçsüzlük artar. Kronik ilerleyen biçimindeyse, güçsüzlük belirtileri daha ağır seyreder ve arada iyileşme dönemi görülmez.
Bir ya da daha fazla belirti hikâyesi gerçekleşene kadar doktorlar bir teşhis koya-mayabilirler. MRI beyin taramasında beyindeki hasarlı bölgelerin görünmesi olasıdır. Bunun yardımı olmazsa, teşhis için omurilikten sıvı örneği alınabilir.

► ► Bu beyin taraması MS’in neden olduğu hasarı gösteriyor (kırmızı ve san renkler). Belirtiler zarar gören sinirlere göre değişir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir