Kurdeşen (Urtiker)

Kurdeşen (Urtiker)

Tıp dilinde ürtiker olarak adlandırılan kurdeşen kaşıntılı kırmızı kabarcıklar oluşturur ve nedeni genellikle alerjik bir tepkidir. Ayrıca enfeksiyonlar ve soğuk, basınç, sıcak ya da stres gibi fiziksel uyaranlar tarafından tetiklenebilir. Vakaların çoğunda kesin bir neden tanımlanamaz. Kurdeşen hızla bazen sadece birkaç dakika içerisinde gelişme eğilimindedir ve vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. Hastalığın derecesi değişebilir: Ufak bir yama gibi görünebilir ya da bütün vücudu kaplayabilir, birkaç dakika da sürebilir birkaç saat de. Genellikle tedaviye gerek kalmadan temizlenir.

Bu deri şikayetiyle ilgili hastalıklar dermografizm ve arıjioödemdir (bkz. altta). Anjioödem ağız, gözler ve dilin aniden ve ciddi bir biçimde şişmesidir. Bazen boğazı da etkileyebilir ve bunun sonucunda oluşacak solunum güçlüğü acil bakım gerektirir, bu nedenle hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Kurdeşen alerjik bir tepkinin uzantısıdır ve anafılaktik şokla (ölüm tehlikesi içeren alerjik reaksiyon) aynı anda oluşabilir.

DOKTORUNUZ NE YAPABİLİR?

Kurdeşenin kesin nedenini belirlemek çoğu kez zordur. Doktorunuz, rahatsızlığa yol açan etkenin bulunabilmesi için potansiyel alerjen maddeleri kullanarak bir deri alerji testi yapabilir. Bu, birçok deri şikâyetinin teşhisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Yalnız bu testle sonuç alınamayabileceği unutulmamalıdır.
Kurdeşen genellikle birkaç saat içinde kendi kendine kaybolur. Tekrarlayan vakalardan şikâyetçi olanlar için hastalık çoğu zaman ızdırap vericidir ve bu durumdakilere antihistamin tabletler (uyuşukluk gibi yan etkilere neden olabilir) yazılabilir. Uzun süreli kurdeşen atakları ste-roit ilaçlara iyi tepki verebilir.

KRONİK ÜRTİKER

Ürtiker bazı vakalarda haftalar ya da aylar boyunca sürebilir. Bu tip kronik ürtiker oldukça yaygındır ve nedenini bulmak mümkün olmayabilir, bu hem hastalar hem de doktorlar için hayal kırıklığıdır. Olası nedenlerden bazıları şunlardır:
> Gıda alerjisi: Balık, yumurta, süt ürünleri çikolata, kabuklu yemişler.
> Gıda katkıları: Tartrazin boyaları.
> Solunanlar: Ev tozu.

>>>> Deride oluşan yüzlerce ufak kabarcık ürtikerin belirtisidir. Ürtikerin nedeni sıklıkla strestir, ama şiddetli bir alerjik tepki sonucunda da oluşabilir.

>>>> Yumuşak ağız dokusunda oluşan şişlik tipik bir anjioödem belirtisidir. Bu hastalık ürtikere benzer ve nedeni genellikle gıdalara ya da böcek ısırıklarına verilen alerjik bir reaksiyondur. Soluk almakta güçlüğe neden olabilir; bu nedenle acilen tıbbi yardım alınmalıdır (tedavide genellikle antienflamatuar ilaçlar ya da antihistaminler kullanılır).

YUMRULAR VE ŞİŞLİKLER

Deri, sorunlara yol açan önemsiz deri yumrularının bütün türlerine eğilimlidir. Ancak büyüyen ya da uygunsuz bir yerde gelişen yumru ya da şişlikler aldırılabilir.
> Lipomlar: Hareketli yağ bezeleridir, deri yüzeyinin hemen altında bulunurlar.
> Yağ kistleri: Tıkanan sebasöz yağ bezlerine dokunulduğunda sert ve düzgün oldukları görülür. Çok iri olabilirler ve tahriş olduklarında ya da iltihaplandıklarında çıban gibi görünürler.
> Deri çıkıntıları: Zararsız deri parçalarıdır; sıklıkla boyunda, gövdede, kasıklarda ve/veya koltuk altında oluşurlar.

DERMOGRAFİZM

Sözcük anlamı deri çizimi olan dermografizm basınca aşırı tepki gösterir. Bazen kurdeşenden şikâyetçi olanlarda da görülür. Deriye sert biçimde dokunulduğunda deride kabarık, kırmızı bir leke (kurşun kalem çapı kadar ya da tırnak büyüklüğünde ve bazen daha da büyük olabilir) belirir ve leke basınç uygulanan hattı takip eder. (Öte yandan, buna benzer tepkiler sıcağa, soğuğa ya da suya maruz kalındığında başka deri bozukluklarında da görülebilir.)
Bu aşırı duyarlılık uzun dönemli bir problem olabilir. Doktorlar kesin nedeni hâlâ bilememektedir, ancak yüksek immünoglobülin E seviyesi ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, bu hastalık özellikle açık tenlilerde ve diğer alerjik deri hastalıklarından şikâyetçi olan kişilerde daha çok görülmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir