Kalp ve Dolaşım Sistemi

Varis Hastalığı

Varisler kalıtımsal özellikte ve çok yaygın bir sorundur. Varis, bacakta bulunan yüzeysel toplardamarların bozulması ve genişlemesi nedeniyle oluşur. Deri yüzeyindeki görüntüsü topak topak ve mor kıvrımlar biçimindedir. Yüzeysel toplardamarlarda ya da derin toplardamarlarda kusurlu kapılar olması, kanın geriye -derinden yüzeye- doğru akarak ufak damarları aşırı doldurmasıdır. Kuaförlük ya da satış elemanlığı gibi uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işlerin varise neden olduğu düşüncesi doğru değildir. Ayakta durmak zaten var olan…

Raynaud hastalığı ve Raynaud fenomeni

Eldiven kullanmıyorsanız soğuk bir kış gününde üşüyen ellerinizin acı vermesi normal bir tepkidir. Vücudumuz deriden kanı uzaklaştırarak ısıyı muhafaza eder. Ama Raynaud hastalığına yakalananların bu durumda verdiği tepki atardamarların kasılmasıdır. Raynaud hastalığı genç kadınlarda yaygındır. Genellikle parmaklan ve ayak baş parmaklarını etkiler ancak kulakları, burnu ve dudakları da etkileyebilir. Sistemik skleroz gibi bazı hastalıklar ve belirli ilaçlar Raynaud hastalığına benzer belirliler gösterebilir. Ancak burada Raynaud fenomenine işaret edilmektedir. TEDAVİ SEÇENEKLERİ En etkili…

Tromboz ve Embolizm

Tromboz durumunda, bir kan damarında kan pıhtısı (trombus) oluşup kanın akışına engel olur. Bazen (çoğunlukla bacak damarlarında olmak üzere) pıhtılar kendiliğinden oluşur. Dizden aşağı kısımdaki pıhtılar oldukça yaygındır ve genellikle büyük sorunlara yol açmaz. Pıhtı dizden daha yukarılara yerleşecek olursa, etkilenen bacak kızarır, şişer ve acı verir. Bu durum çok ciddi bir trombozun varlığını gösterir. Pıhtının bir kısmı (emboli adı verilir) pıhtıdan ayrılacak olursa, kalbe doğru yol almaya başlar…

Kalp yetmezliği

Kalp yetmezliği kalbin çalışmayı bıraktığı anlamına gelmez; artık kan pompalanmakta yeterince verimli olamadığını gösterir ve bu nedenle de vücudun sabit oksijenli kan gereksinimini karşılayamaz hale gelir. Bu rahatsızlık 80 yaşını aşmış kişilerle kalp krizi geçirmiş daha genç insanlar arasında oldukça yaygındır. Her geçen gün daha fazla insan bu rahatsızlığa yakalanmaktadır. Kalp yetmezliğinden etkilenme derecesi çeşitlilik gösterir: Bazı kişilerde hiçbir belirti göze çarpmazken, bazılarındaysa kısıtlı hareketlilik nedeniyle ciddi biçimde güçten…

Kalp krizi

Kalp krizi, ya da miyokart enfarktüsü, bir kan daman tıkandığında gerçekleşir. Kalp kaslarının bir bölümüne tıkanıklık nedeniy­le kan ulaşmazsa geri dönülemez biçimde hasar görür ve ölür. Kalp krizi geçirmek ke­sinlikle son derece korkutucu bir deneyim­dir, ama kalp krizi geçiren hastaların büyük bir bölümü toparlanma döneminin ardından normal yaşamlarına dönmektedir. Kalp kri­zi ayrıca kalbin ritmini bozar ve aritmiye (ri­tim bozukluğu) yol açar. Yapılan araştırma­lara göre, her dört kalp krizinden birinin…

Göğüs anjini

Göğüs anjini Göğüs anjini, kalp kasının kendisinden kay­naklanan göğüs ağrısıdır. Kanı kalbe taşıyan damarların (koroner arterler) bazı bölümleri damar sertliği (ateroskleroz) nedeniyle yağ tabakalarıyla tıkanmış olabilir ve bu durum aynı zamanda kalp hastalığı olarak da bilinir. Dinlenme halinde kalbe yeterli miktarda kan gidiyor olabilir, ama kalp atışlarının dakika­da 75’ten 19()’a yükseldiği hareketlilik anla­rında kalp kası yeterli miktarda kan alamaz ve kalp “ağrır”. Bu durum, göğüs anjininin egzersizler yüzünden meydana geldiği…

Kalp sağlığı – tedavisi – üfürümü – enfeksiyonları

Kalp üfürümü Kan kalpte ilerlerken genellikle sessiz ve sa­kindir, ama bazen coşkuyla akan nehirler gi­bi çalkantılar olur. Bu çalkantılı akış kalpte üfürüme neden oiur. Genelde bunlar masum üfürümlerdir. Son derece normaldir ve sağ­lıklı bir kalbin çalkantılı bir kan akışına neden olabilecek kadar güçlü attığını gösterir. Ürü­rümün gerçek durumu kalbin ultrasonla (eko-kardiyografi) taranması İle teşhis edilebilir. Çocuklarda kalp deliklerinin neden oldu­ğu anormal üfürümler oldukça sık görülür. Çoğu zaman bu bir sorun oluşturmaz,…

Kalp hastalığı

Kalp hastalığının damar sertliğiyle bağlan­tısı kesindir ve bu ikisi Batı dünyasında gö­rülen ölüm nedenlerinin başında gelir. Da­mar sertliği nedeniyle kalp atardamarları tı­kandığında koroner arter hastalığı ya da kalp hastalığı olarak bilinen rahatsızlık oluşur. Damar sertliği varsa, mevcut risk faktörlerini gidermeye yönelik önlemleri uygulama­ya başlamak yaşamsal öneme sahiptir. Kalp hastalığı sinsice ilerleyebilir ve ilk belirti kalp krizi olabilir. Kalbinize gereken özeni göstermek ve gerekiyorsa checkup yaptır­mak üzere doktorunuzdan randevu almak…

Damar sertliği (Ateroskleroz)

Damar sertliği (Ateroskleroz) Damar sertliği, aterom adı verilen yağlı taba­kaların oluşması sonucunda damarların tıkan-masıdır. Atardamarlardaki bu tür daralmalar kanın akışım ve dokulara oksijen transferini kısıtlar. Ateroskleroz vücudun herhangi bir yerindeki atardamarları etkileyebilir. En cid­di vakalar ise koroner arterlerin ve beyne giden arterlerin (sırasıyla, kalbe ve beyne kan götüren atardamarlar) tıkanmasıdır. Genelde herhangi bir belirti görülmez; ilk işaret bir kalp krizi olabilir. Yaşamsal önem taşıdığın­dan, damar tıkanıklığına yol açan risk…

Hipertansiyon

İnatçı yüksek tansiyon (hipertansiyon) atar­damarlara ve aralarında kalp ve böbreklerin de bulunduğu vücudun çeşitli organlarına za­rar verir. Bu sinsi hastalık kalp hastalığı, kalp krizi ve felce yol açan en önemli etkenlerin başında gelir. Gerçekten de, hipertansiyon felç geçirme riskini altı kat, kalp krizi geçirme riskiniyse üç kat artırmaktadır. Sağlık eği­timi ve gelişmiş görüntüleme yöntemleri hi­pertansiyonun erken teşhisine yardımcı olur. Bunlara gelişmiş tedaviler de eklenince, hep­si birlikte felç ve kalp…

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir