AİDS Nasıl Bulaşır

AİDS Nasıl Bulaşır

AİDS Hangi Yollardan Nasıl Bulaşır?

AİDS’in bulaşması konusunda en çok sorulan sorular: AİDS öpüşmeyle bulaşır m?

AİDS nasıl bulaşır nasıl bulaşmaz, AİDS cinsel yolla nasıl bulaşır)

HIV virüsü, kan yoluyla, HIV/AIDS’li insanın kan, kan ürünleri, doku ya da organlarının nakliyle,

Cinsel Temas İle,

Hamileliğinde HIV taşıdığının farkında olmayan anneden, çocuğuna bulaşır.

En çok bulaşma yolu da anne sütüdür.

HIV virüsü taşıyan partnerle cinsel münasebet kuran kişi başka cinsel hastalık taşıyorsa (Bel soğukluğu, frengi, hepatit vs.) doku hasarı itibarı ile bulaşma riski katlanarak artar. Ayrıca partnerin yaşı, hastalığın evresi, ilişkinin şekli ile risk değişir. Hanımlarda menstrüal kanama zamanındaki ilişkide risk yüksektir. Ne kadar değişik şahıs ile cinsel ilişki kurulursa HiV kapma olasılığı o denli artar.

AİDS erkekten kadına mı, kadından erkeğe mi daha pratik bulaşır?

Korunmasız yapılan tek bir cinsel temasta bulaşma riski tam bilinmemekle birlikte, erkekten kadına geçiş mekanizması, kadından erkeğe geçiş mekanizmasına göre daha iyi bilinmektedir. Enfekte erkeğin menisinin HIV içerdiği, bunun da büyük olasılıkla zaten meninin arasında bulunan lenfositlerin enfekte bir hale gelmesi şeklinde olduğu yolundadır.

Vajenin içine giren HIV’nin viral çoğalmayı başlatabilmesi için kan dolaşımına girmesi gerekebilir. Vajenin çeperindeki ufak yarıkların virüsün kan dolaşımına girmesindeki esas yol bulunduğu tahmin edilmekte. Bazı çalışmalar göstermektedir ki; kadınlar tek bir cinsel temas sonrası enfekte olmaya erkeklerden daha yatkındırlar.

Bu ayrım, vajen mukozasındaki potansiyel virüs giriş yerlerinin, penis yüzeyindekine oranla çok fazla daha çok olması ve dolayısı ile vajenin penise göre daha büyük miktarda enfeksiyöz materyale maruz kalması ile açıklanmaktadır. Afrika’da yapılan bazı çalışmalar, beylerde HIV enfeksiyonu ile genital ülser varlığı arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Hekimler, erkeklerdeki genital ülserlerin varlığının aynı vajen çeperlerindeki yarıklar gibi virüsün kan dolaşımına girmesini sağladıklarını ileri sürmektedirler. lakin, HIV’nin geçişi için her zaman genital ülser bulunması gerekmemektedir.

Şüphesiz yukarıda sayılan faktörlerin dışında bazı faktörler de, heteroseksüel temas yolu ile virüsün bulaşmasında rol oynamaktadır. Menstrüasyonun olması, tıpkı zamanda diğer mikroorganizmalarla kişinin infekte olması, derinin durumu, cinsel ilişki öncesi deri bütünlüğünü bozan kimyasal iritanlara maruz kalma benzeri faktörler HıV’in geçişi için rol oynamaktadır. Bu faktörlerin her birinin HIV infeksiyon riskini ne kadar artırdığını kanıtlamak ise epey bir kolay değildir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir